Historisk vandring i Gadeland og Vingolf

Der er en rig historie gemt i vores sommerhusområder. Gadelands bestyrelse har taget initiativ til en eftermiddag med flere personer, som vil fortælle om den udvikling siden slutning af 1960’erne, som de selv har oplevet om områdets tilblivelse.

Der er Leo Kamstrup-Olesen (Præstengen 3/Lundevinget 28), Lizzie Birkefeldt (Præsteengen 7) og den tidlige, mangeårige formand for Gadeland, Elmer Lauridsen.

Vi mødes søndag den 10.7. kl. 15 på fællesgrunden ved enden af Langagervej. Efter rundgangen med de spændende fortællinger vil vi slutte af med en kop og et stykke blødt brød i Lundesvinget 32 ved 17 tiden.

Tilmelding via mail til Mads Christoffersen: mchr@mondogrande.dk senest den 3.7. Man skal regne med at bidrage med 20 kr. til forplejningen.

Som appetitvækker kan man kigge på de historiske billeder på Gadelands facebookside.

Fjæsing – husk badesko

Vi har fået underretning om, at en badende ved Markvejs-trappen er blevet stukket af en Fjæsing. Trappen ved Markvejen ligger et par kilometer øst for vores trappe. Det skete på kun en halv meters vand, så vi formoder, at der er tale om “Lille Fjæsing”, som er ny på vore breddegrader. Den blev første gang rapporteret ved Sjællands Odde for et par år siden og skulle være mere giftig.
Lille Fjæsing går typisk tættere på land end den type Fjæsing, som i mange år har været ret almindelig her på Nordkysten. Den holder normalt til ude på mindst 2 meters dybde.

Lukket Facebook-gruppe

Som aftalt på generalforsamlingen er der oprettet en lukket Facebook gruppe, så medlemmer af Grundejerforeningen Gadeland kan dele vandreture, svømmeture, svampejagt mv.
Kontakt dine naboer eller Maj-Britt på majbritthhansen@gmail.com / mobil 2939 266, hvis du ønsker at være med.

Husk at betale kontingent

Årets kontingent på 640 kr. skal betales senest den 1. august.
Hvis du har tilmeldt kontingentet til Betalingsservice sker betalingen automatisk. Alternativt er du velkommen til at indbetale til vores konto i Handelsbanken: 6301 1662554. Husk at skrive din adresse ved betalingen.
Hvis det skulle blive nødvendigt at udsende rykker, vil der blive tillagt rykkergebyr.

Har du for meget skrald?

Kommunen sørger for afhentning af dagrenovation én gang om ugen – og de fjerner kun én sæk per husstand. De sække, som kommunen anvender, kan desværre være for små, hvis vi har gæster, eller hvis huset bliver lånt eller lejet ud til mange mennesker.

Desværre oplever vi ofte, at folk stiller overskydende affald i en tynd pose ved siden af stativet i håb om at de bliver fjernet, Men det gør de IKKE. Resultatet er, at de hurtigt rives op af katte, ræve eller andre dyr, som spreder skraldet rundt. Det er ulækkert og det tiltrækker rotter.

Her er tre muligheder for at løse problemet:

  1. Du kan købe ekstra affaldssække af kommunen. De koster 30 kroner per styk og kan købes på kommunens to genbrugspladser (kun mobile pay) og i kommunens borgerservice på rådhuset i Helsinge. Der er betalt for afhentning af dem, så dem tager skraldemanden.
  2. Du kan købe et ekstra stativ. Det koster 1133 kr/år.
  3. Hvis du lejer ud permanent til mange mennesker, kunne du overveje at udskifte dit nuværende stativ til en større model. Den koster 2427 kr/år. De nævnte priser er oplyst af kommunen den 14. august 2020.

 

TBE i vores område

Den farlige sygdom TBE (Tick Borne Encephalitis) har bredt sig til vores område, hvor den nu officielt er konstateret flere gange. Der har også været et bekræftet tilfælde i Vinderød ved Frederiksværk.

I 2008, 2009 og 2011 var der tilfælde i Tokkekøb Hegn, mellem Hillerød og Birkerød. På Bornholm har den været kendt i mange år. Den er udbredt i Sverige og i Østeuropa.

TBE, også kaldet centraleuropæisk hjernebetændelse, skyldes en virus, der overføres til mennesker via bid fra skovflåter. Flåterne findes især fra maj til oktober med højsæson for at blive smittet fra juli til september.

Ca. 25 % af TBE-smittede får klinisk sygdom (“sommerinfluenza”), og ca. 25 % af disse udvikler sig til hjernebetændelse (encephalitis). Omkring 30 % af indlagte TBE-patienter kan få årelange følgevirkninger såsom lammelser af arm, neuropsykiatriske forandringer eller indlæringsvanskeligheder, oplyser Statens Seruminstitut på deres hjemmeside.

Flåter kan også overføre andre sygdomme, f.eks. den mere kendte Borrelia, som skyldes en bakterie. I modsætning til Borrelia overføres TBE-virus meget hurtigt fra flåt til menneske. Så det er vigtigt at fjerne eventuelle flåter så hurtigt som mulig.

Der findes en vaccine mod TBE.

Husk at betale kontingent

Vi er nu klar til at modtage kontingent via Betalingsservice. Opkrævningerne sendes til den adresse, som vi har registreret i vores medlems-kartotek. Brevene er på vej ud. Så kig venligst i jeres postkasser.
Vær opmærksom på, at det bliver pålagt et gebyr ved overtrædelse af betalingsfristen på 50 kr., og nyt gebyr på 100 kr. for hver rykker.

Hvis du har brug for hjælp til at tilmelde dig Betalingsservise, er du velkommen til at henvende dig til vores kasserer Hanna, Krejsagervej 30, eller til et af de andre bestyrelsesmedlemmer. Vores mail er bestyrelsen@gadeland.dk.

Invitation til 50 års jubilæum

I år fylder grundejerforeningen 50 år, og det skal jo ikke gå helt stille af!!
DERFOR mød glad op til et ’gør det selv’ jubilæum med din stol, kaffekande og kage til fællesbord kl. 15 lørdag d. 10.8.19 i Krejsagervejs sydlige ende.
Hav evt. lidt lækkert i baghånden til en aftenbuffet, hvis humøret og vejret betyder at vi fortsætter til ud på aftenen……..
Jens fra Bragesvej tager sin guitar med og Elmer (tidl. Formand) kommer måske forbi.

Vi glæder os til at se jer alle sammen.

50-års jubilæum – skal det fejres?

I år er det 50 år siden, at foreningen blev stiftet. Det bliver fejret lørdag den 10. august, hvis der er stemning for det.
Har du lyst til at være tovholder på et arrangement eller vil bidrage på anden måde?
Så kontakt bestyrelsen på mail: Bestyrelsen@gadeland.dk

Sange og andre indslag fra tidligere jubilæer:

Hvor skal vi hen til sommer?

Tak for i aften

Flagsang

Hvis nogen fortjener at hyldes i dag

Festavis

25 år. Nyhedsbladet. Gadelands avisen, 13. august 1994

Søde piger med charme

20 år. Nyhedsbladet. Gadelands avisen,  26. august 1989

Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen blev afholdt den 15. juni 2019 kl. 10 på Sankt Helene kursuscenter, Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje.

Her kan du læse:
Indkaldelse til Generalforsamling 2019 i Grundejerforeningen Gadeland
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Regnskab for 2018
Budget for 2019
Referat for generalforsamling 2019 i Grundejerforeningen Gadeland

Test af kloakker

Gribvand Spildevand A/S har startet en undersøgelse af grundejernes kloakforhold. Selskabet er nemlig udfordret af store mængder af regnvand. De har derfor bedt os viderebringe følgende orientering:

»I områder, der kun er kloakeret for spildevand, er det grundejernes ansvar, at der ikke ledes regnvand fra hverken tagflader, fliser eller andre overflader eller dræn til huskloakken, samt at huskloakkerne er intakte,« forklarer ingeniør i Gribvand Spildevand, Anne Grethe Lindholm.

1000 ejendomme om året undersøges

Frem mod 2027 vil Gribvand Spildevand undersøge 1000 ejendomme om året for at lokalisere slidte kloakker og fejlagtige tilslutninger af regnvandsledninger til spildevandssystemet.

Flere områder er allerede blevet undersøgt, og her er det generelle billede, at over 10 % af ejendommene har koblet regnvandet på spildevandsledningen, selvom de kun er kloakeret for spildevand. Det gælder således for 16 ud af 110 undersøgte ejendomme ved Vejby Strand samt 44 ud af 400 ejendomme i Smidstrup ved Gilleleje.

»Selvom grundejerne ofte ikke er klar over, at der er fejlkoblet ledninger på grunden, er det grundejernes ansvar, at der ikke ledes regnvand til huskloakken. Fejlkoblingerne er faktisk både ulovlige, og de giver store problemer for forsyningsselskaberne – og samtidig er de med til at øge forureningen af vores vandløb,« fortæller Anne Grethe Lindholm.

I løbet af dette efterår skal yderligere 600 ejendomme undersøges; nemlig 300 ejendomme i Smidstrup og 300 ved Stokkebro renseanlæg i Tisvilde.

Risiko for forurening

Det lyder måske ikke så afgørende, om et enkelt hus her og der har fejltilsluttet regnvandet på spildevandskloakken, eller at naboens kloak er utæt, men faktisk har det store konsekvenser.

Mængden af uvedkommende vand i et område, som kun er kloakeret for spildevand, kan måles i forhold til mængden af solgt drikkevand i kommunen. Det er nemlig sådan, at der bør komme nogenlunde den samme mængde vand tilbage til renseanlægget, som der bliver solgt i rent drikkevand. Mængden af returvand i disse områder er dog væsentlig større i Gribskov Kommune, og i 2016 kom der i flere områder godt fem gange så meget vand retur, som der blev solgt.

»Hvis ikke vi skal se stadig flere kloakker, der løber over, med forurening af sårbare naturområder som vandløb, søer og moser til følge, skal der sættes effektivt ind overfor uvedkommende vand i disse og de kommende år,« understreger Anne Grethe Lindholm.

En investering i fremtiden

Bestyrelsesformand i Gribvand Spildevand A/S Bo Jul Nielsen bakker fuldt ud op om projektet, som han kalder »en investering i fremtiden«.

»Det er særdeles vigtigt, at vi sætter ind overfor den stigende mængde vand i kloaksystemet. Vi ved, at vi i de kommende år kan forvente øgede regnmængder. Det kan vi ikke gøre så meget ved. Men vi kan fremtidssikre vores kloakker ved at reparere utætte kloakledninger og ved at frakoble regnvandet de steder, hvor der kun er kloakeret for spildevand. Det her projekt er vigtigt for os alle. Der er et stort behov for at give folk viden om det her område, så vi kan hjælpe hinanden med at løse problemerne, inden de vokser os over hovedet,« siger bestyrelsesformand i Gribvand Spildevand A/S, Bo Jul Nielsen.

Yderligere oplysninger på www.gribvand.dk. I er også velkommen til at kontakte Anne Grethe Lindholm eller Henning Holm på 4840 4100 eller mail til info@gribvand.dk.

Husk at betale kontingent

Generalforsamlingen har vedtaget, at kontingentet for 2018 er 525 kr., som skal indbetales til Gadelands konto i Handelsbanken: 6301-1662554 inden 31. juli 2018.

Hvis det skulle blive nødvendigt at udsende en rykker, kommer der 50 kr. oveni per rykker. Efter 2 rykkere sendes beløbet til inkasso.

Vi vil sætte pris på, at indbetalingen mærkes med medlemsnummer og navn:
På Krejsagervej er medlemsnummer = 100 + husnummer.
(eksempel: Krejsagervej 14 har medlemsnummer 114).
På Præsteengen er medlemsnummer = 200 + husnummer.
På Lundesvinget er medlemsnummer = 332.
På Bragesvej er medlemsnummer = 400 + husnummer.
På Mimersvej er medlemsnummer = 513

PS: Kontingentet kan også indbetales kontant til kasserer Karl Jelsbak, Krejsagervej 14.

Generalforsamling 2018

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018
søndag den 27. maj 2018 kl. 10
Afholdes på Bragesvej 25 hos Niller og Claus (Elmers tidl. ejendom)

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Generalforsamlingens lovlighed
3. Valg af stemmetællere og referent
4. Opgørelse af antal stemmer, fremmødte og skriftlige fuldmagter
5. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
6. Aflæggelse af regnskab for 2017
7. Fremlæggelse af budget for 2018 og fastsættelse af kontingent

8. Valg til bestyrelsen:
Formand Tine Kortenbach, Bragesvej 3 – er på valg, modtager genvalg
Næstformand Mads Jessen, Bragesvej 14 – er på valg, modtager genvalg
Kasserer Karl Jelsbak, Krejsagervej 14 – er på valg, modtager genvalg
Medlem Hanna Maria Fuglø, Krejsagervej 30 – ikke på valg
Medlem Erik Schlünssen, Bragesvej 8 – ikke på valg
Suppleanter: Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Byrgesen, Bragesvej 32.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Revisor: Gunnar Peder Jakobsen, Bragesvej 20 – ikke på valg
Vi mangler en revisorsuppleant: Hvem har lyst?

10. Indkomne forslag:
Ingen forslag er indkommet

11. Eventuelt
——
Af hensyn til forplejningen vil vi værdsætte en vejledende tilmelding, som sendes til mailadresser@gadeland.dk
Beretning
Regnskab 2017
Budget 2018
Referat

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Afledning af vand

I 2014 afkoblede Gribskov Kommune forbindelsen mellem en drænledningen fra Krejsagervej til Holløselundvej med den begrundelse, at den var ulovlig.

Det resulterede i opsamling af vandmængder på Krejsagervej, som gav store udfordringer for grundejerne. Det fik nogle af dem til at stævne Gribskov Kommune.

Gribskov Kommune erkender nu, at deres afkobling var uretmæssig, og den arbejder på at finde en løsning for at fjerne vandet.

Kommunen overvejer nu bl.a. en løsning, hvor den lægger op til at etablere en tæt rørledning gennem vores område, fra Krejsagervej 6 til et gammelt dræn i bunden af Præsteengen. Dette dræn løber herefter under Lundesvinget og ud på markerne og formentlig ned i mosen.

Gadelands Bestyrelse er meget optaget af, at vi får problemet løst på en tilfredsstillende måde og har bl.a. afholdt et ekstraordinært møde om sagen. Vi vil gerne støtte op om vore medlemmers interesser på bedst mulig måde og følger sagen nøje. Grundejerforeningen er også direkte involveret, da vi i fællesskab ejer vejene og rabatterne.

Som vi har meddelt Gribskov Kommunen i mail den 24. januar 2018 forventer vi, at der snarest bliver fundet en holdbar løsning på problemerne. Vi er meget betænkelige ved det store omfang af vand, der er ved Krejsagervej. Det virker til at være uforholdsmæssige store vandmængder.

Hvis kommunen vælger løsningsmodellen med en drænledning gennem Gadeland, finder vi det det væsentligt, at kapaciteten på drænrøret bliver stort nok.
Bestyrelsen er noget tvivlende om tilstedeværelsen og funktionen af et gammelt dræn fra Nannasvej til Præsteengen og vi kan have en frygt for, at det blot flytter problemet. Hvis kommunen vælger at fremme den løsning, er det væsentligt ved en eventuel tilkobling på dette eksisterende dræn, at funktionen og kapaciteten garanteres, så problemet ikke bliver flyttet til bunden af Præsteengen, som ligger lavere.
Vi har en klar forventning om, at Gribskov Kommunen indgår i en konstruktiv dialog med grundejerforeningen og hører denne, inden et evt. konkret forslag sendes i høring. Vi vil løbende orientere vore medlemmer om sagen, både her på hjemmesiden og via nyhedsbreve.

Processen kommer formentlig til at gå relativt hurtig. Næste retsmøde i sagen, hvor grundejerne har stævnet Gribskov Kommunen, er aftalt til efteråret, så det fortæller lidt om den foreløbige tidsramme. Vi opfordrer alle potentielt berørte medlemmer til at kontakte kommunen med ønsker / krav / kommentarer til projektet.
Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte bestyrelsen. Vi har mail: Bestyrelsen@gadeland.dk

Her kan du læse Gribskov Kommunens orientering til grundejerforeningen, dateret den 15. februar 2018. Se også det medsendte kort.

Hvis du ikke allerede er tilmeldt vores e-mail liste, vil vi opfordre dig til at gøre det ved at sende en besked med den adresse du ønsker at tilmelde dig med til følgende mail: mailadresser@gadeland.dk. Husk også at oplyse, hvad du hedder og hvor du bor.

Sidst opdateret den 23. februar 2018.

Trappen er repareret igen

Vores trappe og skræntfod har været hårdt ramt af diverse storme. På trods af ihærdige anstrengelser har det været svært at få det repareret, bl.a. fordi der har været pålands-vind i lange perioder, hvilket har gjort det umuligt at køre på stranden.
Men nu er det endelig lykkes, og vi er meget stolte af den fine nye trappe. Vi krydser fingre for, at den holder.
Fotos: Feline Munck

Husk at betale kontingentet

Kontingentet for 2017 er 525 kr. Beløbet bedes indbetalt til Gadelands konto i Handelsbanken 6301-1662554 inden den 31. juli 2017. Hvis det skulle blive nødvendigt at udsende en rykker, kommer der 50 kr oveni i gebyr per rykker.
Kasseren vil sætte pris på, at indbetalingen mærkes med medlemsnummeret og navn.

Bor man på:

Krejsagervej er medlemsnummer = 100 + husnummer.
(Eksempel: Krejsagervej 14 har medlems-nummer 114.)

Præsteengen er medlemsnummer = 200 + husnummer.

Lundesvinget er medlemsnummer = 332.

Bragesvej er medlemsnummer = 400 + husnummer.

Mimersvej er medlemsnummer = 513.