Om foreningen

Godt naboskab
Her kan du læse vore ordensregler, der er med til at sikre, at alle kan nyde opholdet heroppe i dejlige omgivelser. Vi er fælles om vedligeholdelsen af vore veje. Vi er også en del af Trappelauget, som tager sig af den fælles adgang til kysten ved Campingvej. Grundejerforeningen blev etableret i forbindelse med en større udstykning af sommerhusgrunde i 1966, og du kan læse vore vedtægter her.

Trafik-sikkerhed
Af hensyn til trafik-sikkerheden er der tinglyst oversigts-servitut på alle hjørnegrunde. Servitutten handler også om hegn, parkering, veje osv.  Læs hele den originale deklaration her

Generalforsamling
Den årlige Generalforsamling afholdes i maj/juni, hvor årets kontingent og budget vedtages. Kontingentet for kalenderåret 2024 er 640 kr.

Kontingent
Den årlige kontingentbetalingen forfalder (hvis ikke andet er aftalt) den 1.august eller den første bankdag i august.

  • Er der ikke en betalingsaftale via Betalingsservice, sørger Nets for at sende et indbetalingskort til den opgivne adresse og du kan tilmelde dig betalingsaftalen.
  • Første gang du modtager en opkrævning fra Grundejerforeningen Gadeland vil altid være med indbetalingskort.
  • Hvis du har indgået en aftale om betaling via Betalingsservice, opkræves beløbet automatisk og nemt via Betalingsservice.
  • Dem, der bor i udlandet, kan godt tilmelde sig Betalingsservice, blot de har en dansk bankkonto.
  • Kontingents størrelsen aftales på den årlige generalforsamling og gælder for det pågældende kalenderår.
  • Hvis du ikke ønsker at anvende Betalingsservice, er du velkommen til at indbetale kontingentet på vores konto i Arbejdernes Landsbank, 5332 0255329, med tydelig angivelse af den adresse, som betalingen omhandler.

Ved betaling efter fristens udløb kan der tillægges et rykkergebyr. For hver rykker er gebyret på 100 kr.

Historie
Grundejerforeningen Gadeland blev skabt i forbindelse med en udstykning i 1960’erne af jord tilhørende den lille gård, som i dag har adressen Holløselundvej 23-25.
Se en skanning af den originale brochure fra udstykningen med placering af alle grunde og deres priser i 1966. (Venligst udlånt af Gunnar Svendsen, som fik brochuren i forbindelse med købet af Krejsagervej 17)

Se en kopi af matrikelkortet fra 1966 med alle grundene. (Venligst udlånt af Leo Kamstrup-Olesen, Præsteengen 3)


Her kan du læse om vores behandling af personlige oplysninger.