Reparation af trappe

I efteråret 2016 fik vi ordnet trappen og etableret en sikring af den nederste del af skrænten. Men en storm tog desværre en luns af det igen.

Trappelauget har derfor aftalt med en ny entreprenør at få det repareret, så trappen forhåbentlig kan være færdig til badesæsonen 2017.

(Indlæg redigeret den 11.6 2017)