Trappen er klar til brug

Vinterens storme har lavet store skader på vores trappe. Det har ikke været let at finde en tømrer, der ville og kunne påtage sig at reparere den. Men nu er det endelig lykkedes at få lavet en midlertidig trappe, som vi håber holder i mange år. Vi sætter vor lid til, at stormen var en såkaldt 10-års begivenhed.
Samtidig er vi i gang med at indhente tilbud hos entreprenører, der kan reparere skræntfoden, så vi kan få en mere holdbar løsning. Alle firmaer er travlt optaget, så det kan sandsynligvis først ske til efteråret eller i begyndelsen af næste år.
Mht. projektet med et par bølgebrydere foran området med trappen er der fortsat ingen afklaring. Uenighed mellem de forskellige lodsejere gør det til en meget langsommelig proces.
Vi er derfor begyndt at overveje et alternativt projekt, der udelukkende involverer en enkelt bølgebryder ud for vores trappe.