Møde om vand-problemer

Oversvømmelser og uvedkommende vand var emnet for Landliggersammenslutningens forårsmøde den 8. juni 2016 kl. 20 i Sankt Helene Kursuscenter.

Henning Holm fra Gribvand A/S og Jakob Hansen fra COWI redegjorde for problematikken og svarede på konkrete spørgsmål fra salen. De kom bl.a. ind på følgende:
  • Oversvømmelser som følge af fyldt vandløb.
  • Oversvømmelser som følge af fejltilkoblinger til kloaksystemet.
  • Oversvømmelser som følge af indsivende grundvand og dræn.

Her er referat fra mødet. Se mere på Landliggerforeningens hjemmeside: www.landligger.dk.