Trappen er repareret igen

Vores trappe og skræntfod har været hårdt ramt af diverse storme. På trods af ihærdige anstrengelser har det været svært at få det repareret, bl.a. fordi der har været pålands-vind i lange perioder, hvilket har gjort det umuligt at køre på stranden.
Men nu er det endelig lykkes, og vi er meget stolte af den fine nye trappe. Vi krydser fingre for, at den holder.
Fotos: Feline Munck

Husk at betale kontingentet

Kontingentet for 2017 er 525 kr. Beløbet bedes indbetalt til Gadelands konto i Handelsbanken 6301-1662554 inden den 31. juli 2017. Hvis det skulle blive nødvendigt at udsende en rykker, kommer der 50 kr oveni i gebyr per rykker.
Kasseren vil sætte pris på, at indbetalingen mærkes med medlemsnummeret og navn.

Bor man på:

Krejsagervej er medlemsnummer = 100 + husnummer.
(Eksempel: Krejsagervej 14 har medlems-nummer 114.)

Præsteengen er medlemsnummer = 200 + husnummer.

Lundesvinget er medlemsnummer = 332.

Bragesvej er medlemsnummer = 400 + husnummer.

Mimersvej er medlemsnummer = 513.