Fjæsing – husk badesko

Vi har fået underretning om, at en badende ved Markvejs-trappen er blevet stukket af en Fjæsing. Trappen ved Markvejen ligger et par kilometer øst for vores trappe. Det skete på kun en halv meters vand, så vi formoder, at der er tale om “Lille Fjæsing”, som er ny på vore breddegrader. Den blev første gang rapporteret ved Sjællands Odde for et par år siden og skulle være mere giftig.
Lille Fjæsing går typisk tættere på land end den type Fjæsing, som i mange år har været ret almindelig her på Nordkysten. Den holder normalt til ude på mindst 2 meters dybde.

Lukket Facebook-gruppe

Som aftalt på generalforsamlingen er der oprettet en lukket Facebook gruppe, så medlemmer af Grundejerforeningen Gadeland kan dele vandreture, svømmeture, svampejagt mv.
Kontakt dine naboer eller Maj-Britt på majbritthhansen@gmail.com / mobil 2939 266, hvis du ønsker at være med.

Invitation til 50 års jubilæum

I år fylder grundejerforeningen 50 år, og det skal jo ikke gå helt stille af!!
DERFOR mød glad op til et ’gør det selv’ jubilæum med din stol, kaffekande og kage til fællesbord kl. 15 lørdag d. 10.8.19 i Krejsagervejs sydlige ende.
Hav evt. lidt lækkert i baghånden til en aftenbuffet, hvis humøret og vejret betyder at vi fortsætter til ud på aftenen……..
Jens fra Bragesvej tager sin guitar med og Elmer (tidl. Formand) kommer måske forbi.

Vi glæder os til at se jer alle sammen.

50-års jubilæum – skal det fejres?

I år er det 50 år siden, at foreningen blev stiftet. Det bliver fejret lørdag den 10. august, hvis der er stemning for det.
Har du lyst til at være tovholder på et arrangement eller vil bidrage på anden måde?
Så kontakt bestyrelsen på mail: Bestyrelsen@gadeland.dk

Sange og andre indslag fra tidligere jubilæer:

Hvor skal vi hen til sommer?

Tak for i aften

Flagsang

Hvis nogen fortjener at hyldes i dag

Festavis

25 år. Nyhedsbladet. Gadelands avisen, 13. august 1994

Søde piger med charme

20 år. Nyhedsbladet. Gadelands avisen,  26. august 1989

Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen blev afholdt den 15. juni 2019 kl. 10 på Sankt Helene kursuscenter, Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje.

Her kan du læse:
Indkaldelse til Generalforsamling 2019 i Grundejerforeningen Gadeland
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Regnskab for 2018
Budget for 2019
Referat for generalforsamling 2019 i Grundejerforeningen Gadeland

Generalforsamling 2018

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018
søndag den 27. maj 2018 kl. 10
Afholdes på Bragesvej 25 hos Niller og Claus (Elmers tidl. ejendom)

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Generalforsamlingens lovlighed
3. Valg af stemmetællere og referent
4. Opgørelse af antal stemmer, fremmødte og skriftlige fuldmagter
5. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
6. Aflæggelse af regnskab for 2017
7. Fremlæggelse af budget for 2018 og fastsættelse af kontingent

8. Valg til bestyrelsen:
Formand Tine Kortenbach, Bragesvej 3 – er på valg, modtager genvalg
Næstformand Mads Jessen, Bragesvej 14 – er på valg, modtager genvalg
Kasserer Karl Jelsbak, Krejsagervej 14 – er på valg, modtager genvalg
Medlem Hanna Maria Fuglø, Krejsagervej 30 – ikke på valg
Medlem Erik Schlünssen, Bragesvej 8 – ikke på valg
Suppleanter: Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Byrgesen, Bragesvej 32.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Revisor: Gunnar Peder Jakobsen, Bragesvej 20 – ikke på valg
Vi mangler en revisorsuppleant: Hvem har lyst?

10. Indkomne forslag:
Ingen forslag er indkommet

11. Eventuelt
——
Af hensyn til forplejningen vil vi værdsætte en vejledende tilmelding, som sendes til mailadresser@gadeland.dk
Beretning
Regnskab 2017
Budget 2018
Referat

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Trappen er repareret igen

Vores trappe og skræntfod har været hårdt ramt af diverse storme. På trods af ihærdige anstrengelser har det været svært at få det repareret, bl.a. fordi der har været pålands-vind i lange perioder, hvilket har gjort det umuligt at køre på stranden.
Men nu er det endelig lykkes, og vi er meget stolte af den fine nye trappe. Vi krydser fingre for, at den holder.
Fotos: Feline Munck

Fartdæmpning og afspærring

Efter flere års arbejde er det nu lykkedes at få myndighedernes tilladelse til at etablere den længe ønskede fartdæmpning i vores område – ikke mindst takket være en ihærdig indsats fra Mads Jessen. Godt hjulpet af en række beboere blev projektet gennemført den 14. september.
Det drejer sig om en afspærring på Mimersvej, med en sti i midten, samt etablering af 30-km zone med et bump på Krejsagervej og tre bump ned ad Bragesvej. De første tilbagemeldinger fra beboere viser, at det med 30 km skal tages bogstaveligt. Det er nemlig bumps, der kan mærkes.
Desuden er der opsat behørig skiltning. Der vil yderligere blive opsat “Pas på mig“-skilte på de to indkørsler til Krejsagervej, samt på Bragesvej hen mod Præsteengen. De hvide afmærkningsstolper vil snarest blive endeligt monteret.
Grundejerforeningen håber, at afspærring og fartdæmpning, rettet mod uvedkommende og hurtigt kørende motortrafik, vil bidrage til at sikre området som et egentligt rekreativt område, hvor man kan færdes trygt.

Bragesvej, set mod Strandvejen:
ModStrandvejen

Krejsagervej, set mod Bragesvej:
ModBragesvej

Mimersvej:
Mimersvej

copy-CK06980_web.jpg

Etablering af bump

Etablering af bump