Svar om kloak-spuling

Efter den utilstrækkelige varsling af en kloak-spuling i vinters har vi sendt en klage til  Gribskov Kommune og kommunens spildevandsselskab. Vi har nu fået et pænt svar fra Grib Vand, der beklager den bekymring og uro, som den mangelfulde orientering har givet anledning til. De skriver bl.a., at de har taget vores kommentarer til efterretning og vil medtage disse i fremtidige vurderinger af, om proceduren på området kan forbedres.
Læs svar fra Grib Vand.

Sms-service om spildevand

I vinters gennemførte det kommunalt ejede kloakselskab en højtryksspuling af vore kloakker med kun få dages varsel. Varslingen bestod i en seddel, der var smidt ind i postkasserne. Episoden gav anledning til en del bekymring blandt vore medlemmer.
Vi har derfor henvendt os til både kloakselskabet og kommunen for at gøre opmærksom på, at varslinger i fremtiden bør være så lang, at vi har en chance for at reagere. Da det er et sommerhus-område kan man ikke forvente, at folk tømmer deres postkasser ret tit.
Gribvand Spildevand har nu oprettet en gratis sms-service, som forhåbentlig kan blive nyttig. Mange af brugerne er oprettet automatisk. Men hvis du har taletidskort, hemmeligt nummer eller en mobiltelefon via dit arbejde osv., skal du selv tilmelde dig. Det kan du gøre på deres hjemmeside., hvor du også kan framelde dig, hvis du er oprettet og ikke ønsker at modtage beskeder.
Gribvand lover, at de udelukkende sender beskeder med driftsinformationer – aldrig reklamer eller lignende.

Sms-service fra vandværket

Vejby Vandforsyning er begyndt på at udsende servicemeddelelser via sms i tilfælde af vandforurening, forsyningssvigt osv.
Vandforsyningen oplyser, at meddelelserne bliver udsendt automatisk til mobilnumre, som er tilgængelige hos teleselskaberne, og som er tilmeldt adresser i vandværkets område.
Men hvis din mobiltelefon har hemmelig/udeladt nummer eller taletidskort, er nummeret ikke tilgængeligt for vandforsyningen.
Hvis du alligevel ønsker at benytte servicen, kan du tilmelde dit telefonnummer på vandværkets hjemmeside. Her kan du også afmelde servicen, hvis du ikke ønsker at modtage beskederne. Du finder linket nede i kolonnen til venstre.

Vejene har skiftet status

Teknisk udvalg i Gribskov kommunen har nu langt om længe meddelt, at vore veje nu igen er henlagt til privatvejslovens afsnit II, Landreglerne. Se meddelelsen fra kommunen.
Det betyder bl.a., at grundejerne ikke længere er forpligtet til at rydde for sne.