Udskiftning af elmålere

I disse dage sender firmaet Kamstrup breve ud til os alle, da vores elektricitetsselskab,  Radius, har besluttet at udskifte alle el-målere til nye, fjernaflæste målere. I brevet skriver de bl.a.: Du kan forvente, at udskiftningen tager en halv times tid. Det koster dig ikke noget,
og det er normalt ikke nødvendigt at afbryde strømmen under arbejdet.

Det er vigtigt, at der er nogen hjemme, når vi kommer
Vi skal have adgang til elmåleren for at kunne skifte den. Derfor er det vigtigt, at du
eller en anden er hjemme, så vi kan blive låst ind.

Behøver ikke være hjemme, hvis du har udendørs måler
Hvis elmåleren ikke er låst inde, behøver du ikke at være hjemme, men så er det vigtigt, at du giver os besked på telefon 89 93 18 19.

I brevet oplyser firmaet et tidsinterval, hvor de forventer at komme. Hvis tidspunktet passer dårligt, kan du selv booke en ny tid via deres hjemmeside: https://www.kamstrup.com/da-dk/radius eller ringe til dem mandag til torsdag fra kl. 7.30-18.00 og fredag fra kl. 7.30-15.30 på telefon 89 93 18 19. Du kan også sende en sms til 89 09 999, så ringer de tilbage til dig.

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev juli 2013

Husk alle ordensreglerne – og særligt:
Støjende maskiner er tilladt: hverdage kl. 9.00-kl. 18.00. Søndage og helligdage kl. 10.00 til 12.00.
Overordnet gælder: tag hensyn til naboer, og i særlig grad når vejret indbyder til udendørsophold.

Fældning af store træer
HedeDanmark tilbyder beskæring, fældning og bortskaffelse af fældede træer til en
fordelagtig pris og med udstyr udviklet specielt til arbejde i sommerhusområder.
Priserne er i størrelsesorden 300–800 kr. pr træ og er betinget af et vist minimum af
deltagere; HedeDanmark forbeholder sig retten til træet.
Det bliver de enkelte, interesserede, grundejere/parceller, som deltager, og som hver for sig betaler. Bestyrelserne i ”Vingolf” og ”Gadeland” vil indsamle henvendelser fra interesserede medlemmer og sende en samlet liste til HedeDanmark.
Under forudsætning af et rimeligt antal interesserede vil hver parcel, som vil deltage, få et
kort møde på grunden med en repræsentant fra HedeDanmark, hvor man kan få rådgivning, og hvor det aftales, hvilke træer der skal fældes, samt prisen.
HedeDanmark vil i givet fald udføre arbejdet i den kommende efterårs- og vintersæson, og
generne vil derfor blive minimale.
Ifølge HedeDanmark er det ikke ualmindeligt, at udgifterne deles mellem flere parceller.
Flere end én kan jo få glæde af at generende træer fjernes eller beskæres. Vi opfordrer til at man tager en snak med naboer, hvis træer generer for at se, om man kunne opnå en fælles forståelse. Der er nu en god mulighed for at få fjernet generende træer – og mere sol hos både dig og din nabo.
Tilmelding til bestyrelsen – inden udgangen af juli.

Bølgebrydere
Den endelige ordlyd for tilføjelsen til ”Trappelauget”s vedtægter er endnu ikke formuleret.
Der indkaldes derfor ikke til ekstraordinær generalforsamling.

Veje og trafik
Afspærring ved Mimersvej og etablering af bump samt renovering af skiltning vil blive
gennemført snarest muligt. Der er modtaget tilbud på levering af skilte og bump (45.000 kr), og politiet anmodes om at godkende de valgte foranstaltninger.

Nøgle til strandtrappen
Henvendelse til C. Haaning, Vingolfvej 1,tlf.: 4040 2485. Email.: c.haaning@balbonet.dk