Test af kloakker

Gribvand Spildevand A/S har startet en undersøgelse af grundejernes kloakforhold. Selskabet er nemlig udfordret af store mængder af regnvand. De har derfor bedt os viderebringe følgende orientering:

»I områder, der kun er kloakeret for spildevand, er det grundejernes ansvar, at der ikke ledes regnvand fra hverken tagflader, fliser eller andre overflader eller dræn til huskloakken, samt at huskloakkerne er intakte,« forklarer ingeniør i Gribvand Spildevand, Anne Grethe Lindholm.

1000 ejendomme om året undersøges

Frem mod 2027 vil Gribvand Spildevand undersøge 1000 ejendomme om året for at lokalisere slidte kloakker og fejlagtige tilslutninger af regnvandsledninger til spildevandssystemet.

Flere områder er allerede blevet undersøgt, og her er det generelle billede, at over 10 % af ejendommene har koblet regnvandet på spildevandsledningen, selvom de kun er kloakeret for spildevand. Det gælder således for 16 ud af 110 undersøgte ejendomme ved Vejby Strand samt 44 ud af 400 ejendomme i Smidstrup ved Gilleleje.

»Selvom grundejerne ofte ikke er klar over, at der er fejlkoblet ledninger på grunden, er det grundejernes ansvar, at der ikke ledes regnvand til huskloakken. Fejlkoblingerne er faktisk både ulovlige, og de giver store problemer for forsyningsselskaberne – og samtidig er de med til at øge forureningen af vores vandløb,« fortæller Anne Grethe Lindholm.

I løbet af dette efterår skal yderligere 600 ejendomme undersøges; nemlig 300 ejendomme i Smidstrup og 300 ved Stokkebro renseanlæg i Tisvilde.

Risiko for forurening

Det lyder måske ikke så afgørende, om et enkelt hus her og der har fejltilsluttet regnvandet på spildevandskloakken, eller at naboens kloak er utæt, men faktisk har det store konsekvenser.

Mængden af uvedkommende vand i et område, som kun er kloakeret for spildevand, kan måles i forhold til mængden af solgt drikkevand i kommunen. Det er nemlig sådan, at der bør komme nogenlunde den samme mængde vand tilbage til renseanlægget, som der bliver solgt i rent drikkevand. Mængden af returvand i disse områder er dog væsentlig større i Gribskov Kommune, og i 2016 kom der i flere områder godt fem gange så meget vand retur, som der blev solgt.

»Hvis ikke vi skal se stadig flere kloakker, der løber over, med forurening af sårbare naturområder som vandløb, søer og moser til følge, skal der sættes effektivt ind overfor uvedkommende vand i disse og de kommende år,« understreger Anne Grethe Lindholm.

En investering i fremtiden

Bestyrelsesformand i Gribvand Spildevand A/S Bo Jul Nielsen bakker fuldt ud op om projektet, som han kalder »en investering i fremtiden«.

»Det er særdeles vigtigt, at vi sætter ind overfor den stigende mængde vand i kloaksystemet. Vi ved, at vi i de kommende år kan forvente øgede regnmængder. Det kan vi ikke gøre så meget ved. Men vi kan fremtidssikre vores kloakker ved at reparere utætte kloakledninger og ved at frakoble regnvandet de steder, hvor der kun er kloakeret for spildevand. Det her projekt er vigtigt for os alle. Der er et stort behov for at give folk viden om det her område, så vi kan hjælpe hinanden med at løse problemerne, inden de vokser os over hovedet,« siger bestyrelsesformand i Gribvand Spildevand A/S, Bo Jul Nielsen.

Yderligere oplysninger på www.gribvand.dk. I er også velkommen til at kontakte Anne Grethe Lindholm eller Henning Holm på 4840 4100 eller mail til info@gribvand.dk.

Møde om vand-problemer

Oversvømmelser og uvedkommende vand var emnet for Landliggersammenslutningens forårsmøde den 8. juni 2016 kl. 20 i Sankt Helene Kursuscenter.

Henning Holm fra Gribvand A/S og Jakob Hansen fra COWI redegjorde for problematikken og svarede på konkrete spørgsmål fra salen. De kom bl.a. ind på følgende:
  • Oversvømmelser som følge af fyldt vandløb.
  • Oversvømmelser som følge af fejltilkoblinger til kloaksystemet.
  • Oversvømmelser som følge af indsivende grundvand og dræn.

Her er referat fra mødet. Se mere på Landliggerforeningens hjemmeside: www.landligger.dk.

 

Svar om kloak-spuling

Efter den utilstrækkelige varsling af en kloak-spuling i vinters har vi sendt en klage til  Gribskov Kommune og kommunens spildevandsselskab. Vi har nu fået et pænt svar fra Grib Vand, der beklager den bekymring og uro, som den mangelfulde orientering har givet anledning til. De skriver bl.a., at de har taget vores kommentarer til efterretning og vil medtage disse i fremtidige vurderinger af, om proceduren på området kan forbedres.
Læs svar fra Grib Vand.

Sms-service om spildevand

I vinters gennemførte det kommunalt ejede kloakselskab en højtryksspuling af vore kloakker med kun få dages varsel. Varslingen bestod i en seddel, der var smidt ind i postkasserne. Episoden gav anledning til en del bekymring blandt vore medlemmer.
Vi har derfor henvendt os til både kloakselskabet og kommunen for at gøre opmærksom på, at varslinger i fremtiden bør være så lang, at vi har en chance for at reagere. Da det er et sommerhus-område kan man ikke forvente, at folk tømmer deres postkasser ret tit.
Gribvand Spildevand har nu oprettet en gratis sms-service, som forhåbentlig kan blive nyttig. Mange af brugerne er oprettet automatisk. Men hvis du har taletidskort, hemmeligt nummer eller en mobiltelefon via dit arbejde osv., skal du selv tilmelde dig. Det kan du gøre på deres hjemmeside., hvor du også kan framelde dig, hvis du er oprettet og ikke ønsker at modtage beskeder.
Gribvand lover, at de udelukkende sender beskeder med driftsinformationer – aldrig reklamer eller lignende.