Fjæsing – husk badesko

Vi har fået underretning om, at en badende ved Markvejs-trappen er blevet stukket af en Fjæsing. Trappen ved Markvejen ligger et par kilometer øst for vores trappe. Det skete på kun en halv meters vand, så vi formoder, at der er tale om “Lille Fjæsing”, som er ny på vore breddegrader. Den blev første gang rapporteret ved Sjællands Odde for et par år siden og skulle være mere giftig.
Lille Fjæsing går typisk tættere på land end den type Fjæsing, som i mange år har været ret almindelig her på Nordkysten. Den holder normalt til ude på mindst 2 meters dybde.

Lukket Facebook-gruppe

Som aftalt på generalforsamlingen er der oprettet en lukket Facebook gruppe, så medlemmer af Grundejerforeningen Gadeland kan dele vandreture, svømmeture, svampejagt mv.
Kontakt dine naboer eller Maj-Britt på majbritthhansen@gmail.com / mobil 2939 266, hvis du ønsker at være med.

Husk at betale kontingent

Årets kontingent på 640 kr. skal betales senest den 1. august.
Hvis du har tilmeldt kontingentet til Betalingsservice sker betalingen automatisk. Alternativt er du velkommen til at indbetale til vores konto i Handelsbanken: 6301 1662554. Husk at skrive din adresse ved betalingen.
Hvis det skulle blive nødvendigt at udsende rykker, vil der blive tillagt rykkergebyr.