Status fra Trappelaug

I samarbejde med et par af vore naboer er vi gået i gang med at stabilisere foden af skrænten under vores trappe. Målet er at kunne bygge en mere stabil trappe af beton, som ikke bliver ødelagt hver vinter af storme, der skyller underlaget væk.
Arbejdet gik i gang i efteråret efter en stor indsats med at planlægge projektet, indhente tilbud og diverse tilladelser fra myndighederne. Status er, at den vestlige del af skrænten er blevet sikret med fiberdug og store sten. Det har været særdeles vanskelige forhold at arbejde under. 8 uger med højvande og kraftig nord/vest vind. Dertil lang transportvej. I december måtte arbejdet indstilles på grund af vejret. Pausen varer foreløbig indtil april 2016, hvor vi påregner at få ny tilladelse til at arbejde på stranden. Indtil da kan trappen beklageligvis ikke benyttes til en tur på stranden.

Reparation af skræntfod. Status december 2015

Reparation af skræntfod. Status december 2015. Foto: Calle Haaning.

Reparation af skræntfod. Status oktober 2015

Reparation af skræntfod. Status oktober 2015. Foto: Frank Olsson

Reparation af skræntfod. Status oktober 2015

Reparation af skræntfod. Status oktober 2015. Foto: Frank Olsson