Fartdæmpning og afspærring

Efter flere års arbejde er det nu lykkedes at få myndighedernes tilladelse til at etablere den længe ønskede fartdæmpning i vores område – ikke mindst takket være en ihærdig indsats fra Mads Jessen. Godt hjulpet af en række beboere blev projektet gennemført den 14. september.
Det drejer sig om en afspærring på Mimersvej, med en sti i midten, samt etablering af 30-km zone med et bump på Krejsagervej og tre bump ned ad Bragesvej. De første tilbagemeldinger fra beboere viser, at det med 30 km skal tages bogstaveligt. Det er nemlig bumps, der kan mærkes.
Desuden er der opsat behørig skiltning. Der vil yderligere blive opsat “Pas på mig“-skilte på de to indkørsler til Krejsagervej, samt på Bragesvej hen mod Præsteengen. De hvide afmærkningsstolper vil snarest blive endeligt monteret.
Grundejerforeningen håber, at afspærring og fartdæmpning, rettet mod uvedkommende og hurtigt kørende motortrafik, vil bidrage til at sikre området som et egentligt rekreativt område, hvor man kan færdes trygt.

Bragesvej, set mod Strandvejen:
ModStrandvejen

Krejsagervej, set mod Bragesvej:
ModBragesvej

Mimersvej:
Mimersvej

copy-CK06980_web.jpg

Etablering af bump

Etablering af bump