Træfældning er på vej

Mange har undret sig over, at træerne endnu ikke er blevet fældet. Vi har derfor kontaktet  Hededanmark i dag for at høre, hvad status er. Firmaet oplyser, at de er gået i gang i Vingold og fortsætter hos os efter påske. Hvis der er problemer (f. eks. med at komme ind på grunden på grund af blødt underlag) vil de kontakte den enkelte grundejer.

Vores kontaktperson i Hededanmark er Mark Vands, tlf. 30 89 06 73, mava@hededanmark.dk. Chefen hedder Michael Skaubye, tlf. 21 20 94 75.

Bodil har ødelagt trappen

Foto: Tine Kortenbach

Vinterens storme har været hård ved vores trappe. Foto: Tine Kortenbach

Stormene i vinter har været særdeles hård ved vores trappe. Hele den nederste del er revet væk, da vandet har gjort et pænt indhug i den nederste del af skrænten og har flyttet en del store sten.
Det konstaterede Trappelauget ved sit møde den 8.marts, hvor skaderne blev besigtiget. Formanden vurderede, at det vil koste i størrelsesordenen 65.000 kr at reparere skræntfoden. Dertil kommer almindelig vedligehold på 10.000 kr. Vi har pengene i trappelaugets kasse, og vi bevilgede reparationen. Men det vil gøre et stort indhug i formuen, som i følge det foreløbige regnskab vil ende nede på 71.000 kr.
Projektet med at lave bølgebrydere på hver sin side af trappen er endnu ikke gået i gang. Der er så mange forhindringer, at meget tyder på, at det nok aldrig bliver realiseret.

Møde i Trappelauget, som bevilger penge til reparation af trappen. Foto: Tine Kortenbach

Møde i Trappelauget, som bevilger penge til reparation af trappen. Foto: Tine Kortenbach