Vejene har skiftet status

Teknisk udvalg i Gribskov kommunen har nu langt om længe meddelt, at vore veje nu igen er henlagt til privatvejslovens afsnit II, Landreglerne. Se meddelelsen fra kommunen.
Det betyder bl.a., at grundejerne ikke længere er forpligtet til at rydde for sne.