Sommerhus-repræsentant i Gribvand Spildevand

Det er lykkedes at få en sommerhus-mand, Erik Larsson, valgt ind i Spildevandsselskabets bestyrelse som en af de to forbrugerrepræsentanter, der tiltræder den 1. januar 2014.
Det blev oplyst på Landliggersammenslutningens årlige delegeretmøde den 26. september, hvor Gadeland også var repræsenteret. Læs formandens beretning mv. på Landliggersammenslutningens hjemmeside.