Fjæsing – husk badesko

Vi har fået underretning om, at en badende ved Markvejs-trappen er blevet stukket af en Fjæsing. Trappen ved Markvejen ligger et par kilometer øst for vores trappe. Det skete på kun en halv meters vand, så vi formoder, at der er tale om “Lille Fjæsing”, som er ny på vore breddegrader. Den blev første gang rapporteret ved Sjællands Odde for et par år siden og skulle være mere giftig.
Lille Fjæsing går typisk tættere på land end den type Fjæsing, som i mange år har været ret almindelig her på Nordkysten. Den holder normalt til ude på mindst 2 meters dybde.