Om foreningen

Godt naboskab
Her kan du læse vore ordensregler, der er med til at sikre, at alle kan nyde opholdet heroppe i dejlige omgivelser.Vi er fælles om vedligeholdelsen af vore veje. Vi er også en del af Trappelauget, som tager sig af den fælles adgang til kysten.Grundejerforeningen blev etableret i forbindelse med en større udstykning af sommerhusgrunde i 1966, og du kan læse vore vedtægter her.
Den årlige Generalforsamling afholdes i maj/juni, hvor næste års kontingent og budget vedtages. Kontingentet for 2019 var 525 kr., og alle medlemmer har betalt.

Trafik-sikkerhed
Af hensyn til trafik-sikkerheden er der tinglyst oversigts-servitut på alle hjørnegrunde. Servitutten handler også om bebyggelse, hegn, parkering, veje, vand- og elforsyning, kloak, grundejerforening osv. Du kan finde den på www.tinglysning.dk eller læs den her