Om foreningen

Godt naboskab
Her kan du læse vore ordensregler, der er med til at sikre, at alle kan nyde opholdet heroppe i dejlige omgivelser.Vi er fælles om vedligeholdelsen af vore veje. Vi er også en del af Trappelauget, som tager sig af den fælles adgang til kysten ved Campingvej. Grundejerforeningen blev etableret i forbindelse med en større udstykning af sommerhusgrunde i 1966, og du kan læse vore vedtægter her.

Trafik-sikkerhed
Af hensyn til trafik-sikkerheden er der tinglyst oversigts-servitut på alle hjørnegrunde. Servitutten handler også om bebyggelse, hegn, parkering, veje, vand- og elforsyning, kloak, grundejerforening osv. Du kan finde den på www.tinglysning.dk eller læs den her

Generalforsamling
Den årlige Generalforsamling afholdes i maj/juni, hvor årets kontingent og budget vedtages. Kontingentet for kalenderåret 2021 er 640 kr.

Kontingent
Den årlige kontingentbetalingen forfalder (hvis ikke andet er aftalt) den 1.august eller den første bankdag i august.

  • Er der ikke en betalingsaftale via Betalingsservice, sørger Nets for at sende et indbetalingskort til den opgivne adresse og du kan tilmelde dig betalingsaftalen.
  • Første gang du modtager en opkrævning fra Grundejerforeningen Gadeland vil altid være med indbetalingskort.
  • Hvis du har indgået en aftale om betaling via Betalingsservice, opkræves beløbet automatisk og nemt via Betalingsservice.
  • Dem, der bor i udlandet, kan godt tilmelde sig Betalingsservice, blot de har en dansk bankkonto.
  • Kontingents størrelsen aftales på den årlige generalforsamling og gælder for det pågældende kalenderår.
  • Hvis du ikke ønsker at anvende Betalingsservice, er du velkommen til at indbetale kontingentet på vores konto i Handelsbanken, 6301 1662554, med tydelig angivelse af den adresse, som betalingen omhandler.

Ved betaling efter fristens udløb kan der tillægges et gebyr på 50 kr. For hver rykker er gebyret på 100 kr.

Her kan du læse vores privatlivspolitik og behandling af personlige oplysninger.